Sågvägen 10 är ett särskilt boende med 65 lägenheter. Här finns särskilda platser för personer med demenssjukdom. Boendet ligger i Skärblacka cirka 1,5 mil utanför Norrköping.

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

 

Telefonnummer:

Enhetschef 011-15 79 33, 011-15 79 77

Vid brådskande ärenden under jourtid:

 Ta kontakt med biträdande enhetschef

 

Adress: Sågvägen 10, 617 34 Skärblacka

E-post: sabo.sagvagen10@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Ring till sjuksköterska på telefon: 011-15 22 96