Pimpstensgatan 3 är ett särskilt boende med 60 lägenheter. Verksamheten drivs av Ansvar & Omsorg. Boendet är ett profilerat äldreboende för personer med finsk bakgrund och man jobbar med språk, mat och kultur med finsk anknytning. Men här bor även personer utan finsk bakgrund och personal som inte talar finska. Boendet ligger i Vilbergen en bit utanför de centrala delarna av Norrköping.

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

 

Telefonnummer:

Samordnare 011-26 05 00
Sjuksköterska 011-26 06 60
Verksamhetschef 011- 26 06 67

Avdelning 1A 011-15 75 23
Avdelning 1B 011- 15 75 24
Avdelning 2A 011- 15 75 25
Avdelning 2B 011- 15 75 26
Avdelning 3A 011- 15 75 27
Avdelning 3B 011- 15 75 28

Adress: Pimpstensgatan 3, 603 79 Norrköping

E-post: pia.bravo@ansvarochomsorg.se

Ansvar & Omsorgs hemsida