Nils Åbergs gata 2A är ett särskilt boende med 66 lägenheter. Här finns särskilda platser för personer med demenssjukdom. Boendet ligger i Klockaretorpet en bit utanför de centrala delarna av Norrköping.

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

 

Kontaktuppgifter till boendet:

Avdelning 1 – 011-15 65 76

Avdelning 2a - 011-15 65 77

Avdelning 2b – 011-15 65 78

Avdelning 3a – 011-15 65 79

Avdelning 3b – 011-15 65 80

Avdelning 4 – 011-15 65 81

Enhetschef 011-15 65 89, 011-15 65 90

Vid brådskande ärenden under jourtid:

 Ta kontakt med biträdande enhetschef

 

Adress: Nils Åbergs gata 2A, 603 80 Norrköping

E-post: sabo.nilsabergsg2a@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Ring till sjuksköterska på telefon:

011-15 65 87