Lindövägen 102 är ett särskilt boende. Här finns särskilda platser för personer med demenssjukdom. Boendet ligger i området Lindö i utkanten av Norrköping.

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

 

Kontaktuppgifter till boendet:

 

Enhetschef 011-15 78 59

Vid brådskande ärenden under jourtid:

 Ta kontakt med biträdande enhetschef

Adress: Lindövägen 102, 603 75 Norrköping

E-post: sabo.lindov102@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Ring till sjuksköterska på telefon:

011-15 17 18