Klingsbergsgatan 34 är ett särskilt boende med 63 lägenheter. Boendet ligger i utkanten av Norrköpings centrala delar och verksamheten drivs av Ansvar & Omsorg.  

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

Telefonnummer:

Verksamhetschef 0733-70 31 27

Adress: Klingsbergsgatan 34, 603 54 Norrköping

E-post: helen.persson@ansvarochomsorg.se

Ansvar & Omsorgs hemsida