Katrineholmsvägen 5 är ett särskilt boende med 60 lägenheter. Här finns särskilda platser för personer med demenssjukdom. Boendet ligger i Åby cirka 1 mil utanför Norrköping.

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

 

Kontaktuppgifter till boendet:

Enhetschef 011-15 75 50

Vid brådskande ärenden under jourtid:

 Ta kontakt med biträdande enhetschef

Våning 1A 011-15 75 51

Våning 1B 011-15 75 58

Våning 2A 011-15 75 53

Våning 2B 011-15 75 54

Våning 3A 011-15 75 56

Våning 3B 011-15 75 57

Adress: Katrineholmsvägen 5, Åby

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Ring till sjuksköterska på telefon:

011-15 75 58