Generalsgatan 9 är ett särskilt boende med totalt 51 lägenheter. Här finns särskilda platser för personer med demenssjukdom. Boendet ligger i de centrala delarna av Norrköping.

Förutom lägenheter finns här en matservering som är öppen vardagar, en träffpunkt med många olika verksamheter samt en dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende


Kontaktuppgifter till boendet:

Enhetschef 011-15 25 89

Vid brådskande ärenden under jourtid:

 Ta kontakt med biträdande enhetschef 

9:1 Våning 3 och 4 011-15 25 89

9:2 Våning 2 och 5 011-15 24 55 

Adress: Generalsgatan 9, 602 26 Norrköping

E-post: sabo.generalen9-1@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Ring till sjuksköterska på telefon:

011-15 24 64