Bygdevägen 15 är ett särskilt boende med 60 lägenheter. Här finns särskilda platser för personer med demenssjukdom. Boendet ligger på Vikbolandet i Östra Husby .

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende


Kontaktuppgifter till boendet:

Enhetschef 011-15 27 21, 011-15 27 18

Vid brådskande ärenden under jourtid:

Ta kontakt med biträdande enhetschef 

Adress: Bygdevägen 15, 610 24 Vikbolandet

E-post: sabo.bygdev15@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Ring till sjuksköterska på telefon:

011-15 66 57