Bryggaregatan 6 är ett särskilt boende med 49 lägenheter. Här finns särkilda platser för personer med demenssjukdom samt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet ligger i de centrala delarna av Norrköping.

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

 

Kontaktuppgifter till boendet:

 

Enhetschef 011-15 78 73

Vid brådskande ärenden under jourtid:

 Ta kontakt med biträdande enhetschef

Adress: Bryggaregatan 6, 60234 Norrköping

E-post: sabo.bryggareg6_1@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Ring till sjuksköterska på telefon:

011-15 27 96