Albrektsgatan 153 är ett särskilt boende med 80 lägenheter. Här finns särskilda platser för personer med demenssjukdom. Boendet ligger i de centrala delarna av Norrköping och verksamheten drivs av Ansvar & Omsorg.  

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

 

Telefonnummer:

Verksamhetschef 0709-81 61 55

Adress: Albrektsvägen 153, 603 53 Norrköping

E-post: marzenna.stenstrom@ansvarochomsorg.se

Ansvar & Omsorgs hemsida