Boende för äldre och personer med demenssjukdom

På boendet har du en mindre bostad med ett lägenhetsbundet trygghetslarm och närhet till personal för omvårdnads- och sjukvårdsinsatser, hela dygnet. Måltider serveras i det gemensamma matrummet, men det går också att äta i sin egen lägenhet. Det finns också möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Rummen skiljer sig åt mellan olika boenden. Du kan ha en egen mindre lägenhet, eget rum eller i vissa fall dela rum med någon annan.

I kommunen finns också andra alternativa boendeformer för äldre personer, som påminner mer om ordinärt boende. Läs mer om seniorboenden och 65+-bostäder.

Boenden

Kontakt