För att göra en utredning bokar en biståndshandläggare ett besök i ditt nuvarande hem. Under hembesöket pratar ni om dina stöd- och omvårdnadsbehov, och du får möjlighet att lämna önskemål om vilket boende du skulle vilja flytta till.

Om du bor tillsammans med någon som inte behöver stöd- och omvårdnadsbehov i ett särskilt boende kan det ändå finnas möjlighet för den personen att flytta med dig. Prata om det med biståndshandläggaren.

Anhöriga är välkomna att vara med vid besöket.

Efter hembesöket skriver biståndshandläggaren samman utredningen och fattar ett beslut.