Lämplig lägenhet i särskilt boende

Om biståndshandläggaren beslutat att du får flytta till ett särskilt boende tar en boendekoordinator över. Koordinatorn har i uppgift att hitta en lägenhet på ett av kommunens särskilda boenden utifrån dina behov och önskemål.

Du ska få ett första erbjudande på ett boende inom tre månader. Finns det en lämplig lägenhet på det boende du önskat, och det är din tur i kön, kan du bli erbjuden den.

Behov går före önskemål

Det är både ditt och andras behov som avgör var du kan bli erbjuden att flytta in.

Om det inte finns någon ledig lägenhet som passar dina behov där du önskat, erbjuds du en lägenhet på ett annat boende. Det innebär även att om det blir någon lägenhet ledig på ett boende du önskat, kan någon med större behov få flytta in där.