När utredningen är klar och biståndhandläggaren fattat beslut får du ett besked. Det kan antingen bli avslag, bifall eller delavslag.

Avslag = Du får inte flytta in på särskilt boende

Om du får ett negativt svar (avslag) har du alltid rätt att överklaga beslutet. Då får du mer information av din biståndshandläggare.

Bifall = Du får flytta in på särskilt boende

Om utredningen visar att du har omvårdnads- eller stödbehov som inte kan tillgodoses med hemtjänst, boendestöd, eventuell bostadsanpassning eller andra insatser, får du positivt svar (bifall) på ansökan om särskilt boende. Då har kommunen har en skyldighet att erbjuda dig att flytta in på något av kommunens boenden inom tre månader.

Delavslag = Du får flytta in, men inte på det boendet du önskade

Om du önskat ett boende som inte är anpassat efter dina behov får du avslag på just det boendet, även om du får bifall på din ansökan om särskilt boende. Det kallas för delavslag.