Ansökan ser olika ut om du är boende i Norrköpings kommun eller annan kommun.

Särskilt boende - sökande som bor i Norrköpings kommun

Särskilt boende - sökande som bor i annan kommunPDF (pdf, 741.3 kB)


Kan en anhörig ansöka åt mig?

En anhörig kan inte göra en ansökan åt någon annan, men är välkommen att kontakta biståndshandläggare för att prata om en eventuell ansökan. Den som ansökan gäller måste själv vilja flytta till särskilt boende.

Jag klarar inte av att ansöka själv, kan jag få hjälp?

Har du svårigheter som gör att du inte kan ansöka själv, kan du ta hjälp av en person som representerar dig. Det kan vara en god man, förvaltare eller någon som har fullmakt att göra det.