Ansök om särskilt boende

Ansökning, utredning och beslut

Om du vill ansöka om att flytta till ett särskilt boende för äldre eller personer med demenssjukdom ska du kontakta vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp.

En biståndshandläggare kommer sedan att besöka dig i ditt nuvarande hem, för att prata med dig om dina behov och önskemål. Efter ert möte kommer biståndshandläggaren att skriva en utredning och fatta ett beslut.

Om dina behov bedöms som tillräckligt stora och att de inte går att tillgodose i ditt nuvarande hem, kommer du att erbjudas en lägenhet i ett av kommunens särskilda boenden. Det är dina behov och var det finns lediga lägenheter som styr vilket boende du blir erbjuden. Du får ändå gärna komma med önskemål.

Bra att veta:

  • Norrköpings kommun har olika boendetyper för dig som inte längre kan bo kvar i ordinärt boende.
  • Om du har mycket stora behov av hjälp och stöd under stora delar av dygnet, kan du ansöka och få beslut om att få bo i ett vård- och omsorgsboende.
  • Vissa av kommunens vård- och omsorgsboenden är speciellt anpassade för personer som har en diagnostiserad demenssjukdom.
  • De ålderdomshemsplatser och servicelägenheter som tidigare har ingått i kommunens särskilda boenden, har nu blivit uppgraderade till vård- och omsorgsboenden.
  • I Norrköping finns också andra alternativa boendeformer, som påminner mer om ordinärt boende. Läs mer om seniorboenden och 65+-bostäder.

Nedsatt hyra vid dubbla boendekostnader

Blir du beviljad och erbjuden en lägenhet på ett särskilt boende kan du under en tid få dubbla boendekostnader för din gamla bostad och din nya lägenhet. Du kan då ansöka om att få nedsatt hyra på det särskilda boendet de tre första månaderna. Mer information och en ansökningsblankett får du skickad till dig när du blivit beviljad en lägenhet.

Kontakta oss

För att ansöka om särskilt boende kan du ta kontakt med din biståndshandläggare eller höra av dig till handläggarna i vår mottagningsgrupp.

Telefon: 011-15 27 37
E-postadress: info.vom@norrkoping.se

Kontakt