Hemtjänst

Översikt - Steg 5 av 10

5. Eget val inom hemtjänsten

Genom Eget val inom hemtjänsten kan du som beviljats hemtjänst själv välja vilken utförare du vill ha. Du behöver inte välja utförare om du inte vill, då får du Norrköpings kommuns hemtjänst

Allmänt om Eget val inom hemtjänsten

I Eget val inom hemtjänsten ingår hemtjänstinsatser, både omvårdnad och service, dagtid klockan 07:00-22:00. Oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer ansvarar Norrköpings kommun för hemtjänsten på natten och trygghetslarm dygnet runt.

  • Om du vill ha Norrköpings kommuns hemtjänst behöver du inte göra något val.
  • Du kan inte själv välja vilka hemtjänstinsatser du ska ha, men du har möjlighet att välja vilken utförare som ska utföra dem. En biståndshandläggare bedömer vilka hemtjänstinsatser du ska ha utifrån dina behov och önskemål.
  • Du kan välja vilken utförare du vill ha, men du kan inte välja vilken person som ska komma hem till dig.

Trygghet för dig

Alla hemtjänstutförare måste följa samma regler, lagar och riktlinjer för hur hemtjänst ska utföras. Norrköpings kommun granskar de privata företagen innan de blir godkända och kan börja utföra hemtjänst.

Kommunen följer även upp samtliga verksamheter regelbundet. All personal har tystnadsplikt, bär namnbricka och ska kunna legitimera sig.

Kvalitet och inflytande

Målet är att du som har hemtjänst ska uppleva ökad kvalitet och större inflytande samt bli mer nöjd med hemtjänstinsatserna.

Att Norrköpings kommun inför Eget val inom hemtjänsten beslutades i kommunfullmäktige år 2016, infördes februari 2018.

Broschyr om Eget val inom hemtjänstenPDF (pdf, 3.2 MB)


Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Biståndshandläggare

Telefontider:
Helgfria vardagar 8.00–12.00

Bli uppringd

Genom vår e-tjänst kan du enkelt och tryggt lämna information om situationen och boka en telefontid:

Boka telefontid med biståndshandläggare

Mer information om äldreomsorg