Skolval till förskoleklass och årskurs 7

I februari 2020 sker skolval till förskoleklass och årskurs 7 i kommunal skola. Du som har ett barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 höstterminen 2020 ska välja skola i e-tjänsten för skolval.

Ansökningsperioden för skolval öppnar den 12 februari 2020. Du kan ansöka till och med den 26 februari 2020. Om du inte gör ett val av skola får ditt barn plats på någon av kommunens skolor som har platser kvar och som ligger inom rimligt avstånd från hemmet.

Här lämnar du dina önskemål om skola

Här hittar du e-tjänsten där du gör ditt skolval.

E-tjänst: Önskemål om skola

Information om skolval på andra språk / Information in other languages

Informationen om skolval finns på flera språk.


Skolval till förskoleklass

Information på engelskaPDF (pdf, 276.6 kB)

Information på somaliskaPDF (pdf, 278.8 kB)

Information på arabiskaPDF (pdf, 313.2 kB)

Information på svenskaPDF (pdf, 277.8 kB)


Skolval till årskurs 7

Information på engelskaPDF (pdf, 329.9 kB)

Information på somaliskaPDF (pdf, 331.5 kB)

Information på arabiskaPDF (pdf, 367.6 kB)

Information på svenskaPDF (pdf, 330.6 kB)

Frågor och svar om skolval

För vilka elever gäller skolvalet?

Skolvalet gäller för alla elever som ska börja i förskoleklass och för alla elever som ska börja i årskurs 7 höstterminen 2020.

Varför ska jag välja skola för mitt barn?

Du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå på. Vi behöver få veta vilken skola du önskar och därför ska du välja skola för ditt barn.

Hur kommer jag in i e-tjänsten för skolval?

Gå till sidan www.norrkoping.se/skolval på din telefon eller dator och klicka dig vidare till e-tjänsten. Logga in genom e-legitimation till exempel mobilt bank-id.

Jag har inte e-legitimation. Hur gör jag då?
Jag behöver hjälp att göra min ansökan. Hur gör jag?

Du kan ringa kommunens Kontaktcenter för att få hjälp, telefonnummer 011-15 00 00. Det går också att besöka Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

På Kontaktcenter kan ett ombud logga in åt dig och hjälpa till med ansökan. Båda vårdnadshavarna måste vara med när ni kommer till Kontaktcenter för att ansökan ska kunna genomföras.

Måste båda vårdnadshavarna signera ansökan?

Ja, båda vårdnadshavarna måste signera ansökan för att den ska vara giltig. Om inte båda vårdnadshavarna godkänt valet räknas det som att inget val har genomförts.

Hur många önskemål kan jag lämna?

Du ska välja tre skolor i e-tjänsten för skolval. Det gäller även om du bor i ett ytterområde och bara har en skola i ditt närområde.

Hur gör jag om jag vill ändra mitt val?

Du kan ändra ert val fram till sista ansökningsdagen som är den 26 februari 2020.

Vilka skolor finns i Norrköping?

På kommunens hemsida finns information om skolor i Norrköping.

Hitta kommunala skolor

Hitta fristående skolor

Kan jag välja friskola i e-tjänsten?

Nej, friskolorna hanterar sina egna ansökningar. Vänd dig till friskolan som du är intresserad av för mer information. När du har fått besked om skolplacering på en friskola och tackat ja till den, ska du logga in i e-tjänsten Mitt skolval och meddela vilken friskola ditt barn ska gå på.

Hur går det till när en elev får plats på en skola?

Varje elev är garanterad en plats på en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet. När vi fördelar skolplatser utgår vi från vårdnadshavares önskemål om skola så långt det är möjligt. Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den används turordningsregler för att avgöra vem som får plats på skolan.

Jag vill veta mer om turordningsreglerna för förskoleklass.

För förskoleklass fördelas skolplatserna i denna turordning:

1. Rimligt avstånd

2. Syskonförtur

3. Relativ närhet

4. Lottning

Rimligt avstånd betyder att alla barn som ska börja förskoleklass har rätt till plats på en skola inom 2 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från ditt barns folkbokföringsadress och skolans adress.

Syskonförtur gäller om ditt barn har syskon som kommer att gå i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår på skolan.

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn har sökt samma skola och bara ett av barnen kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd som har rätt till platsen på den önskade skolan.

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan samt att syskonförtur inte gäller.

Jag vill veta mer om turordningsreglerna för årskurs 7.

För årskurs 7 fördelas skolplatserna i denna turordning:

1. Absolut förtur

2. Rimligt avstånd

3. Relativ närhet

4. Lottning

Absolut förtur betyder att vissa elever har förtur till vissa skolor. Det gäller till exempel elever som behöver gå i hörselspår eller elever som går i musikklass årskurs 6 och som vill fortsätta i musikklass i årskurs 7. Om ditt barn går i musikklass och ska fortsätta med det ska du göra ett skolval och välja Hagaskolan eller Navestadsskolan.

Rimligt avstånd betyder att alla elever som ska börja årskurs 7 har rätt till plats på en skola inom 5 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från elevens folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 5 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn har sökt samma skola och bara ett av barnen kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd som har rätt till platsen på den önskade skolan.

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan.

Hur får jag veta att e-tjänsten för ansökan om skolval har öppnat?

I slutet av januari får du hem ett brev med information om skolvalet.

Vad händer om jag glömmer ansöka?

Om du inte gör ett val av skola får ditt barn plats på någon av kommunens skolor som har platser kvar och som ligger inom rimligt avstånd från hemmet.

När får jag veta vilken skola mitt barn har fått plats på?

I mars 2020 får du ett preliminärt besked om vilken skola ditt barn har fått plats på. Beskedet publiceras i e-tjänsten för skolvalet. Du får ett meddelande genom sms eller e-post när det finns ett besked att läsa. Logga in i e-tjänsten för att ta del av beskedet. När du har fått ditt preliminära besked har du möjlighet att anmäla förändringar, till exempel om ni har flyttat eller om ditt barn har blivit antagen till en friskola.

Det slutgiltiga beskedet om skolplacering skickas hem med brev i slutet av mars.

Kan jag stå på reservplats?

Ja, du kan stå på reservplats. Det sker automatiskt i systemet till dess att slutgiltiga placeringar är klara.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med mitt barns skolplacering?

Ni kan överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. Fyll i blanketten för överklagan och skicka den till utbildningskontoret som tar emot ärendet och skickar det vidare. Mer information hittar du på Överklagandenämndens hemsida.

Ni kan också ansöka om skolbyte. Det kan göras när skolvalsperioden är klar. Ansökan om skolbyte görs i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola.

Information om skolbyte

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Får jag skolskjuts till skolan jag önskar?

Skolskjutsen går till vissa skolor, så kallade skolskjutsskolor. Om det inte finns någon skola inom rimligt avstånd anordnas skolskjuts till er skolskjutsskola. För den elev som väljer en annan skola än skolskjutsskolan, exempelvis en fristående skola eller en annan kommunal skola, kan rätten till skolskjuts påverkas.

När du gör ditt val i e-tjänsten ser du vilken skola som är din skolskjutsskola. Om du vill vara säker på att få skolskjuts ska du välja din skolskjutsskola.

Inför varje läsår fattas beslut om vilka skolor som ska vara skolskjutsskolor. Beslutet bygger på en kombination av hur skolskjutsturerna kan organiseras och på kapaciteten på våra skolor.

Mer information om skolskjuts: www.norrkoping.se/skolskjuts.

Jag önskar plats i fritidshem för mitt barn. Hur gör jag?

Du kan ansöka om plats i fritidshem när skolplacering för ditt barn är klar. Du ansöker om plats i fritidshem i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola.

Information om fritidshem

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Vi planerar att flytta till Norrköping från annan ort. Hur gör vi då?

Den nya folkbokföringsadressen måste vara klar för att skolvalet ska kunna genomföras. Kontakta kommunens Kontaktcenter, 011-15 00 00 så får du hjälp.

Vi bor i Norrköpings kommun men planerar att flytta till ett annat område inom kommunen. Är det något vi behöver tänka på?

Barnets folkbokföringsadress ligger till grund för barnets skolplacering, så om du vet att ni kommer att flytta så behöver du göra en Flyttanmälan i e-tjänsten Mitt Skolval. Du skannar in en kopia på ert hyreskontrakt eller köpekontraktet och bifogar detta i e-tjänsten.

Mitt barn bor i en annan kommun, men går i skola i Norrköpings kommun. Jag vill att mitt barn fortsätter gå i skola i Norrköping. Ska jag önska skolplats?

Ja du ska önska skolplats. Om du bor i en annan kommun så har du möjlighet att få en plats i Norrköping, men skolplatserna fördelas i första hand till elever som är folkbokförda i Norrköpings kommun. Slutgiltigt besked om skolplats för elever som bor i en annan kommun ges när hemkommunen godkänt placeringen.

Jag eller mitt barn har skyddad identitet, ska jag använda e-tjänsten?

Nej, du ska inte använda e-tjänsten. Du kommer bli kontaktad av placeringshandläggare på utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Mitt barn ska börja årskurs 4, ska jag ansöka om skola?

Nej, vårdnadshavare som har barn som ska börja i årskurs 4 behöver inte göra något skolval. Eleverna får plats på en skola som ligger i närområdet omkring hemmet. Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska gå på en annan skola kan du ansöka om skolbyte.

Information om skolbyte

Mitt barn går i årskurs 6 på en skola och jag har räknat med att mitt barn ska gå kvar på den skolan i årskurs 7. Måste jag önska skola?

Ja, alla elever som ska börja årskurs 7 i kommunala skolor ska göra ett skolval.

Din skola kan bestå av två skolenheter och två rektorer och därför ska du önska skola även om ditt barn går i årskurs 6 på en skola som ni vill fortsätta på.

Mitt barn går i årskurs 6 och jag har önskat plats på samma skola för årskurs 7. Har mitt barn förtur, eftersom han/hon redan går på skolan?

Ditt barn har inte förtur till platsen eftersom din skola består av olika skolenheter och rektorer. Men vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt.

Vi står i kö till en friskola, men vill även önska plats i en kommunal skola. Hur gör vi?

Logga in i e-tjänsten för skolval med e-legitimation och lämna dina önskemål till kommunal skola. Det är viktigt att du hör av dig till oss om ni tackar ja till platsen i friskola.

Vi har tackat ja till en plats i friskola, har vi möjlighet att önska en plats i en kommunal skola?

Om ni tackat ja till platsen och placeringen är registrerad på friskolan behöver ni kontakta oss för att kunna göra ett kommunalt skolval. Vi behöver lägga in dina uppgifter i vårt system innan den 19 februari. Då kan du hinna göra ett val innan tjänsten stänger 26 februari. Hör av dig till Kontaktcenter för att få hjälp. Du når Kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00.

Efter den 19 februari så behöver du istället gå in i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola och önska skolbyte.

E-tjänst förskola, fritidshem och grundskola

Mitt barn går i friskola i årskurs 6, men vi vill byta till kommunal skola när barnet börjar i årskurs 7. Ska vi önska skolplats?

Ja du är välkommen att delta i skolvalet. Vi behöver lägga in dina uppgifter i vårt system innan den 19 februari. Hör av dig till Kontaktcenter för att få hjälp med det. Du når Kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00. Efter den 19 februari så behöver du istället gå in i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola och önska skolbyte.

E-tjänst förskola, fritidshem och grundskola

Finns e-tjänsten på flera språk?

Ja, e-tjänsten finns på nio olika språk. Du väljer språk när du loggar in.

Kontakt