I palliativt arbete hjälper du till att skapa bästa möjliga livskvalitet för svårt sjuka i livets slutskede, samt att stötta deras närstående. Som specialistutbildad inom palliativ vård kan du även få möjlighet att vara en rådgivande och handledande profession i den verksamhet du arbetar i. Den här utbildningen läser du på distans med ca 4-5 sammankomster per termin.

Efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens inom palliativ vård är mycket stor. Möjligheter till arbete finns inom bland annat både sluten vård, hospice eller särskilt boende.

Läs mer om utbildningen här

Kontakt
MoA Lärcentrum Norrköping
Gymnastikgatan 14
602 39 Norrköping
Tfn: 010-2070601
E-post: moa.norrkoping@moa-larcentrum.se

MoA Lärcentrums hemsida