Internationell transportlogistik, 400 YH-poäng
En transportlogistiker arbetar med att arrangera och organisera transporter på ett så effektivt sätt som möjligt. En transportlogistiker arbetar bland annat med transportledning, där planerar man och organiserar transporter av olika slag så att varor och gods når sina mottagare på rätt tid och rätt plats.

Här kan du läsa mer om utbildningen

Kontakt
Logistikprogrammet i Norrköping
Drottninggatan 26
602 24 Norrköping

E-post: info@logistikprogrammet.org
Tfn: 011-15 39 40

Logistikprogrammets hemsida