Byggledare, 2 år, 400 yh-poäng
Regionens tillväxt är stark och flera infrastrukturprojekt ska genomföras, t ex Ostlänken som även för med sig andra om- och nybyggnationsprojekt. Inom de närmaste åren kommer också många byggledare gå i pension. Dessa faktorer kommer starkt att bidra till en ökad efterfrågan på personer med byggledarkompetens.

Här kan du läsa mer om utbildningen

Kontakt
East Sweden Business School
Tullhusgatan 11
602 28 Norrköping

Telefon: 011-12 12 03
E-post: info@esbs.se

ESBS hemsida