Affärslogistik, 400 YH-poäng
Rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och i rätt kvalitet- Logistik är läran om effektiva flöden. Företag idag måste vara duktiga på logistik för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Som student på affärslogistikprogrammet kan du efter avslutad utbildning arbeta inom bland annat produktionsplanering, inköp och materialförsörjning, transport och prognoser.

Här kan du läsa mer om utbildningen

Kontakt
Logistikprogrammet i Norrköping
Drottninggatan 26
602 24 Norrköping

E-post: info@logistikprogrammet.org
Tfn: 011-15 39 40

Logistikprogrammets hemsida