Yrkesutbildningar från yrkeshögskolan (YH)

Här hittar du information om de yrkesutbildningar Yrkeshögskolan (YH) erbjuder i Norrköpings kommun. Utbildningar inom yrkeshögskolan drivs i nära samarbete med arbetsgivare och utbildningen matchar arbetslivets behov av kompetens. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även under LIA-perioderna (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats. Till yrkeshögskoleutbildningarna är det nationell antagning.

Läs mer om Yrkeshögskolan här

Utbildningar

Affärslogistik

Affärslogistik, 400 YH-poäng
Rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och i rätt kvalitet- Logistik är läran om effektiva flöden. Företag idag måste vara duktiga på logistik för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Som student på affärslogistikprogrammet kan du efter avslutad utbildning arbeta inom bland annat produktionsplanering, inköp och materialförsörjning, transport och prognoser.

Här kan du läsa mer om utbildningen

Kontakt
Logistikprogrammet i Norrköping
Drottninggatan 26
602 24 Norrköping

E-post: info@logistikprogrammet.org
Telefon: 011-15 39 40

Logistikprogrammets hemsida

Kvalificerat inköp och upphandling

400 YH-poäng
Har du en dröm om att bli upphandlare eller inköpare? Vill du satsa på ett spännande framtidsyrke? Då är detta utbildningen för dig!

Här kan du läsa mer om utbildningen

Kontakt
Logistikprogrammet i Norrköping
Drottninggatan 26
602 24 Norrköping

E-post: info@logistikprogrammet.org
Telefon: 011-15 39 40

Logistikprogrammets hemsida

Internationell transportlogistik

Internationell transportlogistik, 400 YH-poäng
En transportlogistiker arbetar med att arrangera och organisera transporter på ett så effektivt sätt som möjligt. En transportlogistiker arbetar bland annat med transportledning, där planerar man och organiserar transporter av olika slag så att varor och gods når sina mottagare på rätt tid och rätt plats.

Här kan du läsa mer om utbildningen

Kontakt
Logistikprogrammet i Norrköping
Drottninggatan 26
602 24 Norrköping

E-post: info@logistikprogrammet.org
Telefon: 011- 15 39 40

Logistikprogrammets hemsida

Byggledare

Byggledare, 2 år, 400 yh-poäng
Regionens tillväxt är stark och flera infrastrukturprojekt ska genomföras, t ex Ostlänken som även för med sig andra om- och nybyggnationsprojekt. Inom de närmaste åren kommer också många byggledare gå i pension. Dessa faktorer kommer starkt att bidra till en ökad efterfrågan på personer med byggledarkompetens.

Här kan du läsa mer om utbildningen

Kontakt
East Sweden Business School
Tullhusgatan 11
602 28 Norrköping

Telefon: 011-12 12 03
E-post: info@esbs.se

ESBS hemsida

Fördjupad byggledning

85 yh-poäng, distans 100%
Vill du ta ett steg till i din karriär inom samhällsbyggnadssektorn?

Stora investeringar väntar inom olika infrastrukturprojekt och kompetensförsörjningen inom mark och anläggning är ett problem.
Utbildningen bygger vidare på din befintliga kompetens och kurserna under utbildningen ger dig konkreta kunskaper, färdigheter och
kompetenser att tillämpa i ett arbetslag och när du kommunicerar med olika aktörer i ett projekt.

Här kan du läsa mer om utbildningen

Kontakt
East Sweden Business School
Tullhusgatan 11
602 28 Norrköping

E-post: alma.osmanovic@esbs.se

ESBS hemsida

Drifttekniker

Drifttekniker inom energi och processteknik, 415 yhp
Utvecklingen av kraft- värme-och energiteknik går snabbt framåt. Det krävs kompetens för att förstå helheten i anläggningarna. Utbildningen ger dig systemförståelse för att se hur olika händelseförlopp påverkar slutresultatet. När du genomfört utbildningen kan du bland annat arbeta som driftledare, drifttekniker, processtekniker med mera.

Här kan du läsa mer om utbildningen

Kontakt
East Sweden Business School
Tullhusgatan 11
602 28 Norrköping

Telefon: 011-12 12 03
E-post: info@esbs.se

ESBS hemsida

Entreprenadingenjör

Utbildningen är på 2 år, 410 yh-poäng och drivs av ESBS.

Vill du utveckla ditt affärstänk och förmågan och kommunicera samt är drivande och dessutom gillar att planera? Vill du ha många bollar i luften och och arbeta i bygg- och anläggningsbranschen? Då ska du utbilda dig till Entreprenadingenjör som starkt efterfrågas av branschen.

Läs mer om utbildningen här

Läs mer om ESBS här

Geodetisk mätningstekniker

Utbildningen drivs av ESBS och är på 2 år, 415 yh-poäng

Skulle du gilla att jobba både ute och inne, använda högteknologiska instrument och bidra till samhällsutveckling där infrastruktur, information och kommunikation står i centrum? Som mättekniker har du en viktig och ansvarsfull roll i byggprocessen.

Läs mer om utbildningen här

Läs mer om ESBS här

Trafiklärare

300 yh-poäng

Som trafiklärare undervisar du elever som ska ta körkort för bland annat personbil. Trafikläraryrket är ett väldigt socialt yrke där du möts av nya personligheter varje dag och följer deras väg mot körkortet.

Läs mer om utbildningen här

Kontakt
Epost: kundservice@ya.se

Läs mer om Yrkesakademin här

Yrkeshögskolor

East Sweden Business School (ESBS)

East Sweden Business School (ESBS) bedriver YH-utbildning i Norrköping på uppdrag av Östsvenska Yrkeshögskolan.

Kontakt
Besöksadress:
Tullhusgatan 11
602 28 Norrköping
Telefon: 011-12 12 03
E-post: info@esbs.se

Här kan du läsa mer om skolan

Logistikprogrammet

Logistikprogrammet finns i moderna och spännande lokaler i centrala Norrköping, cirka 5 minuters gångavstånd från resecentrum. Utbildningarna drivs i samarbete med Östsvenska Yrkeshögskolan och i nära samarbete med näringslivet. Innehållet förändras och anpassas ständigt efter näringslivets efterfrågan, så att din examen alltid gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och väl rustad för ett spännande arbetsliv.

Kontakt
Logistikprogrammet i Norrköping
Drottninggatan 26
602 24 Norrköping

E-post: info@logistikprogrammet.org
Tfn: 011-15 39 40

Här kan du läsa mer om skolan

Stockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) erbjuder behovsanpassade utbildningar med fokus på näringslivet. SIH startar med en av deras utbildningar till hösten i Norrköping.

Kontakt
Stockholms Internationella Handelsskola
Telefon: 08-32 22 12
E-post: info@sih.se

Här kan du läsa mer om skolan