Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare, SFI, är en vuxenutbildning för dig som invandrat och vill lära dig svenska. Information om SFI kan du hitta på Komvux Norrköpings webbplats.

Mer om Svenska för invandrare på Komvux Norrköpings webbplats

Kontakt