Studiemedel och studiestartsstöd

Studiemedel

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste ansöka om att få studiemedel. Det gör du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial nivå på Komvux har poäng. För att studera på heltid krävs att du läser minst 20 poäng/vecka.

 • 100%= 20 poäng/vecka
 • 75%= 15-19 poäng/vecka
 • 50%= 10-14 poäng/vecka

Läs mer om studiemedel


Studiestartsstöd

Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att få ett arbete. Bidraget är på 2 128 kronor i veckan för heltidsstudier, det vill säga 8 512 kronor på 4 veckor.

För att ha rätt till studiestartsstöd ska du:

 • Vara 25-56 år.
 • Varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst 6 månader
 • Sakna treårig gymnasieutbildning från Sverige.
 • Ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Inte haft studiestöd under de senaste 3 åren och skött din återbetalning.

Studiestartsstödet gäller för:

 • Studier på grundläggande- och gymnasienivå inom Komvux.
 • Allmänna kurser på grundläggande- och gymnasienivå på folkhögskola.
 • Studier som omfattar 50, 75 eller 100 procent.
 • Under max 50 veckor om studierna omfattar 100 procent.

Läs mer om studiestartsstöd hos CSN

 

Ansöka om studiestartsstöd

Du kan inte söka Studiestartsstödet på egen hand utan måste ansöka med hjälp av studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. Vill du veta mer om studiestartsstödet och studier inom vuxenutbildningen är du välkommen in till Vägledningscentrum.

 

Besök eller kontakta Vägledningscentrum

Kontakt

Relaterat Rubrik