Är du behörig att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Vill du arbeta som svetsare? Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum så får du mer information om utbildningen och hjälp med ansökan.

Läs mer om utbildningen härPDF (pdf, 89.3 kB)

Kontakt
Vägledningscentrum
Hospitalsgatan
Tfn: 011-15 54 40