Genom den här utbildningen kan du bland annat arbeta som undersköterska, vårdare, skötare inom psykiatrisk vård eller som personlig assistent.

Kontakt
Komvux, Vrinnevipark
Besöksadress: Sprängstensgatan 1D, Norrköping
Telefon: 011-15 39 00

Läs mer om vård- och omsorgsutbildningenPDF (pdf, 71.7 kB)

Komvux webbsida

 

Vård- och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege är en satsning där skola och arbetsliv tillsammans verkar för en vård- och omsorgsutbildning av högsta kvalitet.I Norrköping är två utbildningsanordnare med i Vård- och omsorgscollege – Komvux Vård och omsorgsutbildning och Ebersteinska gymnasiets Vård och omsorgsutbildning.

Kontakt
Komvux, Vrinnevipark
Besöksadress: Sprängstensgatan 1D
Telefon: 011-15 39 00

Läs mer om vård och omsorgscollegePDF (pdf, 61.9 kB)

Vård och omsorgscolleges webbsida

Komvux webbsida