Kursstarter

  • Kursperiod 1 (vecka 2-11). Ansökningsperiod vecka 42-46.
  • Kursperiod 2 (vecka 12-21). Ansökningsperiod vecka 2-8.
  • Kursperiod 3 (vecka 22-31). Ansökningsperiod vecka 12-18.
  • Kursperiod 4 (vecka 32-41). Ansökningsperiod vecka 19-22.
  • Kursperiod 5 (vecka 42-51). Ansökningsperiod vecka 29-38.

Antagning sker kontinuerligt, och antagningsbesked till varje kursperiod skickas senast en vecka innan kursstart.

Vissa utbildningar har löpande antagning och är alltid sökbara. Datum och tider för varje kurs hittar du där du gör din ansökan.