Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning erbjuder flexibel utbildning av hög kvalitet med varierande studieformer både på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan välja klassrumsundervisning dag- eller kvällstid, flexibel undervisning i studieverkstad eller på distans. Studierna planeras utifrån ditt behov av utbildning.

För att få läsa inom den kommunala vuxenutbildningen måste du vara folkbokförd i Norrköpings kommun, bor du i en annan kommun får du skicka din ansökan till hemkommun. Du har rätt att läsa på Komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen eller ett studiebevis från gymnasiet kan du börja läsa tidigare.


Våra kommunala vuxenutbildningar

Här kan du se vårt aktuella studieutbud och läsa om våra utbildningar. Ansökan till kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt gymnasiala flexibla kurser kan göras kontinuerligt under året.


Ansökan

Du ansöker genom en e-tjänst på webben. Där hittar du också mer information om kursutbud och aktuella kurstarter med mera.

Ansök till vuxenutbildningen i Norrköping

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan, men undervisningen är anpassad efter ditt behov och dina förutsättningar. Har du inte tidigare läst grundskola eller saknar motsvarande kunskaper har du rätt att läsa på grundläggande nivå.


Gymnasial utbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan kombinera fristående kurser så att det passar dina mål. Du kan också välja ett kurspaket med yrkesinriktning.


Yrkesutbildningar

Inom vuxenutbildningen kan du läsa yrkesutbildningar som består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika enskilda kurser på gymnasial nivå. Tanken med dessa yrkesutbildningar är att du ska läsa ett helt program som gör att du ska kunna komma ut direkt på arbetsmarknaden efter din utbildning.


Yrkesutbildning med svenska som andraspråk (SVA)

Du som är behörig att läsa svenska som andraspråk (SVA) på grundläggande nivå har möjlighet att söka till några av vuxenutbildningens yrkesutbildningar. De gymnasiala yrkesutbildningarna kombineras med undervisning i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå.

Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum så får du mer information om utbildningen och hjälp med ansökan.

Kontakt