Kommunal vuxenutbildning

Den 17 mars gick regeringen ut med rekommendationen att alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och yrkeshögskolor kommer att hålla sina utbildningar på distans från och med onsdag 18 mars. All vuxenutbildning kommer gå över till digital undervisning så långt som möjligt. De flesta av våra elever har i dag redan tillgång till digitalt verktyg. Elever får vidare information från sin lärare.

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 genomför vi tyvärr inte några prövningar under våren 2020.

Läs mer om Norrköpings kommuns arbete med coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Kommunal vuxenutbildning erbjuder flexibel utbildning av hög kvalitet med varierande studieformer både på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan välja klassrumsundervisning dag- eller kvällstid, flexibel undervisning i studieverkstad eller på distans. Studierna planeras utifrån ditt behov av utbildning.

För att få läsa inom den kommunala vuxenutbildningen måste du vara folkbokförd i Norrköpings kommun, bor du i en annan kommun får du skicka din ansökan till hemkommun. Du har rätt att läsa på Komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen eller ett studiebevis från gymnasiet kan du börja läsa tidigare.

Studie- och yrkesvägledning

Behöver du hjälp med att hitta rätt utbildning eller är nyfiken på hur just du kan utveckla din yrkeskarriär? Här kan du träffa studie- och yrkesvägledare som kan guida dig rätt och hjälpa dig planera.

Läs mer om studie- och yrkesvägledning

Stödenheten

Studerande i behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter som övriga studerande på Komvux att klara sina studier. Stödenheten hjälper dig med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, inlärningssvårigheter och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Kontakt
Komvux, Källvindsskolan
Besöksadress: Nygatan 38, Norrköping
Telefon: 011-15 39 00
E-post: komvux@norrkoping.se

Läs mer om StödenhetenPDF (pdf, 54.6 kB)
Komvux webbsida

Digitalt lånevillkor

Digitalt lånevillkor är en e-tjänst för elever som läser en kurs eller utbildning inom vuxenutbildning. E-tjänsten hanterar digitalt hemlån av digitala verktyg. Inom vuxenutbildningen är det Chromebooks som är det digitala verktyget.

Våra kommunala vuxenutbildningar

Här kan du se vårt aktuella studieutbud och läsa om våra utbildningar. Ansökan till kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt gymnasiala flexibla kurser kan göras kontinuerligt under året.

Viktiga datum för ansökan

Kursstarter

  • Kursperiod 1 (vecka 2-11). Ansökningsperiod vecka 42-46.
  • Kursperiod 2 (vecka 12-21). Ansökningsperiod vecka 2-8.
  • Kursperiod 3 (vecka 22-31). Ansökningsperiod vecka 12-18.
  • Kursperiod 4 (vecka 32-41). Ansökningsperiod vecka 19-24.
  • Kursperiod 5 (vecka 42-51). Ansökningsperiod vecka 29-38.

Antagning sker kontinuerligt, och antagningsbesked till varje kursperiod skickas senast en vecka innan kursstart.

Vissa utbildningar har löpande antagning och är alltid sökbara. Datum och tider för varje kurs hittar du där du gör din ansökan.

Ansökan

Du ansöker genom en e-tjänst på webben. Där hittar du också mer information om kursutbud och aktuella kurstarter med mera.

Ansök till vuxenutbildningen i Norrköping
Sökande från andra kommuner till Norrköping

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan, men undervisningen är anpassad efter ditt behov och dina förutsättningar. Har du inte tidigare läst grundskola eller saknar motsvarande kunskaper har du rätt att läsa på grundläggande nivå.

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan, men undervisningen är anpassad efter ditt behov och dina förutsättningar. Har du inte tidigare läst grundskola eller saknar motsvarande kunskaper har du rätt att läsa på grundläggande nivå.

Grundläggande vuxenutbildning finns på två olika skolor, Källvindsskolan och Vrinnevipark/Astar. Du som elev kommer bli tilldelad en av skolorna.

Kontakt Källvindsskolan
Komvux Källvindsskolan
Besöksadress: Nygatan 38, Norrköping
Telefon: 011-15 39 00
E-post: komvux@norrkoping.se

Läs mer om grundläggande nivå, KällvindsskolanPDF (pdf, 79.3 kB)
Komvux webbsida


Kontakt Vrinnevipark

Astar
Besöksadress: Sprängstensgatan 1E, Vrinnevipark, Norrköping
Kontaktperson: Alexander Thornberg
Telefon: 0724-524934 eller 010-4344134
E-post: alexander.tornberg@astar.se

Astars webbsida

Särskild utbildning för vuxna

Du får studera på Särskild undervisning för vuxna om du har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och saknar, behöver förbättra eller komplettera din utbildning.

Kontakt
Komvux, Särskild utbildning för vuxna
Besöksadress: Nygatan 38, Norrköping
Telefon: 011-15 39 00

Läs mer om särskild utbildning för vuxnaPDF (pdf, 54.8 kB)
Komvux webbsida

Pröva på studier - Slussen

Är du osäker på vad du behöver studera och på vilken nivå? På Slussen kan du studera svenska, matematik, engelska och samhällskunskap.

Kontakt
Komvux Källvindsskolan
Besöksadress: Nygatan 38, Norrköping
Telefon: 011-15 39 00
E-post: komvux@norrkoping.se

Läs mer om SlussenPDF (pdf, 54.7 kB)
Komvux webbsida

Gymnasial utbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan kombinera fristående kurser så att det passar dina mål. Du kan också välja ett kurspaket med yrkesinriktning.

Gymnasial vuxenutbildning - Allmänna kurser

Hos oss kan du studera allmänna kurser inom gymnasial vuxenutbildning. Kurserna ger behörighet till vidare studier på högskola eller universitet. Gymnasiala kurser finns på två olika skolor, Källvindsskolan och Vrinnevipark /Astar. Du som elev kommer bli tilldelad en av skolorna.

Kontakt

Komvux Källvindsskolan
Besöksadress: Nygatan 38, Norrköping
Telefon: 011-15 39 00
E-post: komvux@norrkoping.se

Läs mer om allmänna kurser på Komvux, KällvindsskolanPDF (pdf, 575.2 kB)
Komvux webbsida

Kontakt Vrinnevipark

Astar
Besöksadress: Sprängstensgatan 1E, Vrinnevipark, Norrköping
Kontaktperson: Alexander Thornberg
Telefon: 0724-524934 eller 010-4344134
E-post: alexander.tornberg@astar.se

Astars webbsida

Flexibelt lärande gymnasiekurser

Flexibla studier på Komvux passar om du inte kan läsa enligt schema på dagtid.

Kontakt
Komvux Källvindsskolan
Besöksadress: Nygatan 38, Norrköping
Tfn: 011-15 39 00
E-post: komvux@norrkoping.se

Läs mer och se våra flexibla kurserPDF (pdf, 574.3 kB)
Komvux webbsida

Gymnasial vuxenutbildning på distans

Gymnasial vuxenutbildning på distans är för dig som:

  • behöver kurser som inte kan matchas med Komvux egna utbud
  • behöver specifika kurser för att bli behörig till vidare studier vid högskola eller yrkeshögskola
  • arbetar eller av annan anledning inte kan studera dagtid

Distansundervisningen har obligatorisk ID kontroll, nationella prov samt ett prov på plats i Norrköping i mitten av kursen.

Kontakt
Hermods

Hermods webbsida

Folkhögskolekurser på gymnasienivå

Folkhögskolan bygger på att du är delaktig i att lägga upp dina studier och är engagerad i din utveckling.

Kontakt
Marieborg Folkhögskola
Telefon: 011-21 96 00

Din ansökan skickas eller lämnas till:
Box 724
601 16, Norrköping

Läs mer om folkhögskolekurser på gymnasienivåPDF (pdf, 63.2 kB)
Marieborg folkhögskolas webbsida

Yrkesutbildningar

Inom vuxenutbildningen kan du läsa yrkesutbildningar som består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika enskilda kurser på gymnasial nivå. Tanken med dessa yrkesutbildningar är att du ska läsa ett helt program som gör att du ska kunna komma ut direkt på arbetsmarknaden efter din utbildning.

Barn- och fritidsprogrammet

Utbildningen passar dig som tycker om att arbeta med människor. Efter utbildningen kan du arbeta inom yrkesutgångarna barnskötare, elevassistent och väktare.

Läs mer om:
BarnskötarePDF (pdf, 575.1 kB)
ElevassistentPDF (pdf, 575 kB)
VäktarePDF (pdf, 576.3 kB)

Kontakt
Astar
Besöksadress: Sprängstensgatan 1E, Vrinnevipark, Norrköping

Kontaktperson: Alexander Thornberg
Telefon: 0724-524934 eller 010-4344134
E-post: alexander.tornberg@astar.se

Läs mer om barn- och fritidsprogrammetPDF (pdf, 205.8 kB)
Astars webbsida

Restaurang och livsmedelsutbildning

Vill du arbeta som kock? Efter fullgjorda studier kan du arbeta som kock inom restaurang och storkök.

Kontakt
Astar
Besöksadress: Sprängstensgatan 1, Vrinnevipark, Norrköping

Kontaktperson: Alexander Thornberg
Telefon: 0724-524934 eller 010-4344134
E-post: alexander.tornberg@astar.se

Läs mer om kock-utbildningenPDF (pdf, 575.1 kB)
Astars webbsida

Vård- och omsorgsutbildning

Genom den här utbildningen kan du bland annat arbeta som undersköterska, vårdare, skötare inom psykiatrisk vård eller som personlig assistent.

Kontakt
Komvux, Vrinnevipark
Besöksadress: Sprängstensgatan 1D, Norrköping
Telefon: 011-15 39 00

Läs mer om vård- och omsorgsutbildningenPDF (pdf, 71.7 kB)
Komvux webbsida
Hermods webbsida

Vård- och omsorgsutbildning på distans
Vård- och omsorgsutbildning på distans för dig som arbetar eller av andra anledningar inte kan studera dagtid. Distansundervisningen har obligatorisk ID kontroll.

Läs mer om vård- och omsorgsutbildning på distansPDF (pdf, 572.5 kB)

Vård- och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege är en satsning där skola och arbetsliv tillsammans verkar för en vård- och omsorgsutbildning av högsta kvalitet.
I Norrköping är två utbildningsanordnare med i Vård- och omsorgscollege – Komvux Vård och omsorgsutbildning och Ebersteinska gymnasiets Vård och omsorgsutbildning.

Kontakt
Komvux, Vrinnevipark
Besöksadress: Sprängstensgatan 1D
Telefon: 011-15 39 00

Läs mer om vård och omsorgscollegePDF (pdf, 61.9 kB)
Vård och omsorgscolleges webbsida
Komvux webbsida

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet har flera inriktningar. Du kan bli anläggningsmaskinförare, betongarbetare och ställningsbyggare.

Kontakt
Yrkesakademin

Kontaktperson: Åsa Gustavsson
Telefon: 0709-625717
E-post: asa.gustavsson@ya.se
Besöksadress: Slakthusvägen 2, Kråkvilan

Läs mer om anläggningsmaskinsförarePDF (pdf, 573.3 kB)
Läs mer om betongarbetarePDF (pdf, 573.3 kB)
Läs mer om ställningsbyggarePDF (pdf, 573 kB)
Yrkesakademins webbsida

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet kan du utbilda dig till VVS-montör eller fastighetstekniker.

Kontakt
Yrkesakademin

Kontaktperson: Åsa Gustavsson
Telefon: 0709-625717
E-post: asa.gustavsson@ya.se
Besöksadress: Slakthusvägen 2, Kråkvilan

Läs mer om VVS-montörPDF (pdf, 573.9 kB)
Läs mer om Fastighetstekniker PDF (pdf, 574.2 kB)
Yrkesakademins webbsida

Yrkesförare

Yrkesförare arbetar med godstransporter (lastbil) eller persontransporter (buss). Utbildningen består av kurser som ger dig kunskap för att klara körkort för tunga fordon men också yrkeskompetensbevis. Med utbildning för att köra lastbil och tungt släp kan du köra godstransporter av alla slag. Bussförare arbetar inom kollektivtrafik, turist- och beställningstrafik men också färdtjänst.

Kontakt
Yrkesakademin

Kontaktperson: Åsa Gustavsson
Telefon: 0709-625717
E-post: asa.gustavsson@ya.se
Besöksadress: Slakthusvägen 2, Kråkvilan

Läs mer om lastbilsförarePDF (pdf, 574.3 kB)
Läs mer om bussförarePDF (pdf, 573.9 kB)
Yrkesakademins webbsida

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är ett brett yrkesprogram som, inom vald yrkesinriktning, ger dig teoretiska och praktiska kunskaperna för att arbeta inom tillverkningsindustrin. Aktuella yrkesområden är internationell svetsare, CNC operatör metall och automationstekniker industri.


Kontakt
Montico
Besöksadress: Ståthögavägen 48

Kontaktperson: Vivica Ekedal
Telefon: 0140-599028
E-post: vivica.ekedal@montico.se

Läs mer om svetsarePDF (pdf, 575.7 kB)
Läs mer om CNC-operatör PDF (pdf, 575.1 kB)
Monticos webbsida

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet ger en bred yrkesutbildning för dig
som är teknikintresserad och vill arbeta inom elbranschen.
Hos oss får du de teoretiska och praktiska grundkunskaperna som
gör att du kan arbeta inom yrkesområdena installationselektriker
eller industrielektriker.

Första terminen är gemensam. Du väljer inriktning i samråd med din lärare efter första terminen på El och energiprogrammet. Valbara yrkesinriktningar är Elektriker och Elmontör.


Kontakt

Montico
Besöksadress: Ståthögavägen 48

Kontaktperson: Vivica Ekedal
Telefon: 0140-599028
E-post: vivica.ekedal@montico.se

Läs mer om elektrikerPDF (pdf, 573.1 kB)
Monticos webbsida

Yrkesutbildning med svenska som andraspråk (SVA)

Du som är behörig att läsa svenska som andraspråk (SVA) på grundläggande nivå har möjlighet att söka till några av vuxenutbildningens yrkesutbildningar. De gymnasiala yrkesutbildningarna kombineras med undervisning i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå.

Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum så får du mer information om utbildningen och hjälp med ansökan.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet med SVA

Är du behörig att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Vill du arbeta inom restaurang och livsmedel? Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum så får du mer information om utbildningen och hjälp med ansökan.

Läs mer om kock med SVAPDF (pdf, 571 kB)

Kontakt
Vägledningscentrum
Hospitalsgatan 20
Telefon: 011-15 54 40

Svetsutbildning med SVA

Är du behörig att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Vill du arbeta som svetsare? Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum så får du mer information om utbildningen och hjälp med ansökan.

Läs mer om Svetsutbildning med SVAPDF (pdf, 571.6 kB)

Kontakt
Vägledningscentrum
Hospitalsgatan
Telefon: 011-15 54 40

CNC-utbildning med SVA

Är du behörig att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Vill du arbeta CNC-operatör. Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum så får du mer information om utbildningen och hjälp med ansökan.

Läs mer om CNC med SVAPDF (pdf, 570.6 kB)

Kontakt
Vägledningscentrum
Hospitalsgatan
Telefon: 011-15 54 40

Kontakt
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Vuxenutbildningen
601 81 Norrköping

Vägledningscentrum

Hospitalsgatan 20
602 27 Norrköping

Telefontider:
Måndag, tisdag och torsdag: 08.00-12.00 och 13.00-15.00 Onsdag: 10.00- 12.00 och 13.00-15.00 Fredag: 08:00-12:00

Mer information

Har du frågor om antagning till din utbildning?

På Vägledningscentrum kan du få hjälp med dina frågor om antagning för grundlägggande och gymnasial vuxenutbildning.

Kontakta antagningen på Vägledningscentrum