Studie- och yrkesvägledning för dig som går i grundskolan eller gymnasiet

Vad är du intresserad av? Vad är du bra på? Vad vill du göra i framtiden?

Kanske vet du redan vad du vill göra i framtiden. Kanske känner du att du vill bolla dina tankar med någon.

Du som går i skolan eller ska börja en utbildning kan du få hjälp av en studie- och yrkesvägledare när det gäller dina framtida val av utbildning eller yrke. Här hittar du information om hur du kan få hjälp.

På gymnasiestudera.se finns information för dig som ska söka till gymnasiet.

gymnasiestudera.se

Frågor och svar om studie- och yrkesvägledning

Var finns studie- och yrkesvägledaren?

Studie- och yrkesvägledaren finns på din skola. Kontakta din mentor eller rektor om du inte vet vem studie- och yrkesvägledaren är.

På vilket sätt kan studie- och yrkesvägledaren hjälpa till?

Med en studie- och yrkesvägledaren kan du prata om dina framtida val av utbildning eller jobb. Ett mål med vägledningen är att du ska bli bättre på att själv hantera olika valsituationer och få verktyg för att kunna göra bra val.

Hur går det till när man pratar med studie- och yrkesvägledare?

Vägledningssamtalet, som genomförs av studie- och yrkesvägledare, ska bidra till att du får nya perspektiv på dig själv och dina framtida möjligheter. Samtalet utgår från dig och din nuvarande situation. I samtalet får du möjlighet att reflektera runt olika valalternativ utifrån dina förutsättningar, intressen och förmågor. Du kan också få stöd i att formulera konkreta mål och en plan för hur målen ska nås.

Har alla elever tillgång till studie- och yrkesvägledare?

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal som kan tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Även du som ska påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

I årskurs 7-9 och gymnasiet och finns anställda studie- och yrkesvägledare. I grundskolans lägre åldrar sker studie- och yrkesvägledningen främst genom information och undervisning.

På vilket sätt finns studie- och yrkesvägledning i undervisningen?

Studie- och yrkesorientering finns i olika former i undervisningen, bland annat för att visa på kopplingen mellan ämnen eller kurser och arbetslivet. Samarbete med arbetslivet sker till exempel genom praktisk arbetslivsorientering (PRAO) i högstadiet och arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Kontakt
Kontaktcenter