Praktik

Om du studerar vid ett universitet eller högskola kan du praktisera inom Norrköpings kommun. Du får själv kontakta den verksamhet eller det kontor som du är intresserad av. Ska du genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård- och omsorg gäller dock andra processer.

Ett bra tips när du söker praktikplats är att ta reda på hur kommunens organisation ser ut. Då får du lättare en inblick i vilken verksamhet som skulle passa dig bäst. Information om organisationen hittar du i kommunens organisationsbroschyr:

Kommunens organisationsbroschyr

Om du ska genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård och omsorg finns särskild information om det här

 

Studentuppdrag

Som student vid Linköpings universitet finns möjlighet att jobba med kortare uppdrag inom kommunen vid sidan av studierna. Till exempel kan det handla om att spela in en film eller genomföra enkätundersökningar. Ett studentuppdrag utformas utifrån kommunens olika verksamhetsområden och deras aktuella behov. Studentuppdrag utformas som projekt, det vill säga en visstidsanställning med timlön. De kan maximalt vara upp till tre månader (räknat på heltid). Är du intresserad av att ta dig an ett studentuppdrag eller veta mer om hur det fungerar? Kontakta kommunens koordinator i frågan, Jörgen Jonsson.

 

Studentmedarbetare

Redan innan du tagit examen har du möjlighet att få en anställning inom kommunen. När du läser ditt sista år på ett program vid Linköpings universitet kan du nämligen söka ledig plats som studentmedarbetare.

Som studentmedarbetare får du goda möjligheter att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktisk erfarenhet. I rollen som studentmedarbetare är du även en viktig resurs för kommunen eftersom du bidrar med ny kunskap och nya infallsvinklar inom ditt aktuella kompetensområde.

Läs mer om hur det fungerar och se lediga platser som studentmedarbetare