RÖST

RÖST är ett regionalt nätverk för studiehandledare som arbetar i Östergötland. Nätverket syftar till att:

  • Stärka yrkesgruppen studiehandledare genom erfarenhetsutbyte, fortbildning och kollegialt lärande.
  • Tydliggöra studiehandledarens uppdrag och skapa förförståelse på skolorna för att öka kvaliteten.
  • Öka likvärdigheten kring studiehandledningen mellan kommunerna i Östergötland.
  • Synliggöra yrket för flerspråkiga vuxna som har goda ämneskunskaper.

Nätverket är ett samarbetsprojekt mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet och Länsstyrelsen i Östergötland

Inbjudan till träff för studiehandledare

Den 8 juni bjuder RÖST in till halvdagsträff för studiehandledare i Östergötland, där vi fördjupar oss kring frågor kring studiehandledning i grundskolan och gymnasiet.

Vid detta tillfälle får du/ni lära er mer om studiehandledning, höra om pågående arbete inom området, ta del av exempel från verksamhet och nätverka med varandra!

Det finns två tillfällen, förmiddagen klockan 09.00-12.00 och eftermiddagen klockan 13.00-16-00, ni anmäler er endast till ett av tillfällerna.

Läs mer i inbjudanPDF (pdf, 248 kB)

Anmälan

Här anmäler du dig till förmiddagsträffen

Här anmäler du dig till eftermiddagsträffen


Kontakt
Åza Jarlsdotter
Utvecklingsledare nyanländas lärande