• Öka motivationen och intresset för universitetsstudier och ge eleverna en väg in till universitetet med hjälp av sina mentorer.
  • LuMiNk är i första hand ingen läxhjälp i ordets ursprungliga bemärkelse. Syftet är att stärka studiemotivationen och bidra till att ta bort mentala och fysiska hinder för fortsatta och högre studier. Många av eleverna kommer från familjer där det saknas studietraditioner.