• Genom att eleverna får träffa mentorerna, som studerar på många olika utbildningar på universitetet, får de starka förebilder.
  • Att kliva ut från skolans värld och träffas i en helt annan miljö stärker ytterligare känslan av frivillighet och motivation.
  • Att tillsammans med mentorerna få göra studiebesök på universitetet och förstå vad det innebär att studera på universitetet, tillför ytterligare bränsle och skapar motivation.