LuMiNk Akademin

LuMiNk Akademin är ett studiemotiverande- och mentor program med målet att inspirera högstadieelever i deras lärande, bidra till högre betyg och öka möjligheterna till högre studier. Ett samarbete mellan tre likvärdiga parter, som är:

LuMiNk Akademin startade hösten 2015 och har sin grund i läxläsning där studenter från Linköpings universitet regelbundet träffar elever från Klingsborgsskolan en gång i veckan. Deltagandet är frivilligt och träffarna sker i Mirum galleria, alltså utanför skolan.

Utöver läxläsningen innehåller LuMiNk även:

Inspirationsföreläsningar.
Besök på gymnasiemässan och studiebesök på universitetet.
(Både på Campus Norrköping och Campus Valla.)


LuMiNk ger effekt på studieresultaten

Under hösten 2018 utvärderades programmet av forskare vid Linköpings universitet och visat sig ge tydlig effekt på studieresultaten.

Data för elever på Klingsborgsskolan har använts för att skatta huruvida deras betyg, utbildningsval efter högstadiet samt närvaro påverkats av att delta i programmet. Dessa data har jämförts med en kontrollgrupp som inte deltagit i programmet. 

Kontakt

Martin Karlsson

Klingsborgsskolan, förstelärare

073-435 31 91

Skicka e-post

Kristina Lyngenberg

Linköpings universitet, koordinator

011-36 34 25

Skicka e-post

Annelie Svensson

Mirum galleria, centrumchef

011-14 70 54

Skicka e-post