Blogginlägg

Här finns samtliga blogginlägg som publicerats på sidan Pedagog Norrköping.

  • Engelsk text blev musik
    Elevmedverkan såsom delaktighet i planering, visade sig vara vägen till elevernas egen reflektion kring sitt lärande.
  • Kooperativt lärande i praktiken
    Hur ska alla elever ges möjlighet att få reflektera kring det de sett och dela sina tankar med flera av sina klasskamrater samt få höra andra elevers åsikter och funderingar?
  • Simulatorer i undervisningen
    Hur kan man effektivisera utbildningen och erbjuda elever den mängdträning som behövs för att utbilda sig inom de olika behörigheter som finns på Fordons- & Transportprogrammet?
Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Relaterat