Utvecklingscenter Förskola

3 min lästid.

Utbildningskontoret, FoU (forsknings- och utvecklingsavdelning) har ett Utvecklingscenter för förskola, där vi samlar all kompetensutveckling för förskolan under samma tak, vi har workshops, seminarier, föreläsningar, nätverk och möten. Innehållet utgår från aktuellt kompetensutvecklingsbehov utifrån Lpfö 18 och vår utvecklingsplan.

Vi startade upp avdelningen 2019 för att samla det som rör förskolan och ha en gemensam utgångspunkt både lokalmässigt och idémässigt. Vi samlade ihop våra redan pågående långsiktiga satsningar och påbörjade arbetet med att utveckla kompetensutvecklingsprogrammet till att omfatta brett innehåll från läroplanen, från förskolornas utvecklingsbehov men också med stark koppling till Norrköpings kommuns förskolors utvecklingsplan. Lokalen finns på Utbildningskontoret, vån 2 på St: Persgatan 95 centralt i Norrköping.

Vi har olika rum för våra olika sorters möten. Ett par mindre rum för möten i dialog. Här finns ett bokhörn med en omfattande referensbokhylla med både barnlitteratur och pedagogisk litteratur. Det är en inspirerande atmosfär som andas barn och böcker i fokus.

Här finns också en stor ateljé som heter Fröbel, som möjliggör att du som besökare kan inspireras och få en inblick i material, aktivitetsförslag, presentationer och ett ämnesövergripande förhållningssätt och vi visar både analoga och digitala sätt att arbeta. Det här är en yta som signalerar användbara idéer och estetikens betydelse för lärandet. Vi har två konferenssalar som går att göra till en större och här kan vi också hålla föreläsningar för upp till 60 personer.

Vision för Utvecklingscenter Förskola

 • En plats för möten med förskolan i fokus
 • En plats där sammanhang för kompetensutveckling med kvalité skapas
 • En plats för inspiration
 • En plats där nya idéer föds och diskuteras
 • En plats där verksamhetens behov, personal och riktade insatser möts
 • En plats för att främja alla barns lärande och en plats som i hög grad bidrar till att alla barn lyckas

Vi ser Utvecklingscenter Förskola som Norrköpings förskolors nav och hjärta!

Kompetensutveckling

Här pågår fortlöpande kompetensutveckling i form av både föreläsningar, workshops, inspirationsträffar, möten, nätverk och seminarier med främst förskolan i fokus. Några exempel på vad vi har i programmet, förutom våra språksatsningar såsom SoL-utbildning, Språkpilotträffar och Läslyftet så har vi föreläsningar och workshops om det digitala uppdraget, om förskolans miljöer ute och inne, Skapandegruppsnätverk, förskolans läroplan och undervisnings begreppet, barns grafiska tecknande, fotografi och mycket mycket mer som vi också har framför oss.

Vi planerar arbetet terminsvis och bygger det också på vilka behov förskolorna har och ger uttryck för i sina kvalitetsrapporter. Föreläsare och ledare för våra forum är oftast i vår egen, kommunala regi, från Utbildningskontoret eller pedagoger, utvecklingspedagoger och rektorer från förskolorna. Ibland hyr vi även in någon extern aktör. Vi har ett samarbete med NTA Skolutveckling så vi erbjuder utbildningar inom temana Ljus, Ljud och Teknik och Hållbar Utveckling.

Referensgrupp förskola

Vi på FoU som på olika sätt har anknytning till förskola utgör referensgrupp och träffas regelbundet för att tillsammans utveckla förskolefrågor. Syftet med gruppen är att skapa ett sammanhang med specifik kompetens kring förskolans frågor, främja samarbetet mellan olika kompetenser i gruppen, utveckla idéer till möjligheter och bli ett stöd i strategens kvalitetsarbete.

Deltagare i gruppen är:

 • Jeanette Israelsson, utvecklingsstrateg och sammankallande
 • Johanna Persson, utvecklingspedagog
 • Lise-Lotte Tidebrink, utvecklingsledare
 • Caroline Bötrius, utvecklingsledare
 • Monica Göransson, VFU-samordnare
 • Cecilia Lindström, kommunlicenciand

Inforuta

Jeanette Israelsson, utvecklingsstrateg
Johanna Persson, utvecklingspedagog

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Relaterat