Artiklar

Här finns samtliga artiklar som publicerats på sidan Pedagog Norrköping.

  • Differentierad undervisning
    Differentiering handlar bland annat om att planera för att erbjuda aktiviteter och uppgifter som passar alla elever. Att undervisa på ett sätt där alla elever får möjlighet till olika sätt att förstå, träna, bearbeta och visa kunskaper.
  • Utvecklingscenter Förskola
    På utvecklingscentret samlar vi all kompetensutveckling för förskolan, innehållet utgår från aktuellt kompetensutvecklingsbehov utifrån Lpfö 18 och vår utvecklingsplan.
  • Vad kännetecknar framgångsrik undervisning?
    Artikeln berör fem olika områden som har betydelse för elevens lärande och utveckling och exempel på definitioner och indikatorer som lärare kan ta stöd av.
Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Relaterat