Om du får information från tekniska kontoret om att ditt barns skolskjuts kommer att ske med en mindre skolbuss eller skoltaxi som planeras via ÖstgötaTrafiken måste resorna bokas via beställningscentralen hos ÖstgötaTrafiken.

Telefonnummer och telefontider:
Vardagar kl 07.00-15.30
011-18 14 00
Övrig tid på dygnet: 0771-71 10 20

E-post:
RBC-NKP@ostgotatrafiken.se

Vid första kontakten med beställningscentralen lämnar du information om vilka dagar skolskjuts önskas. Då får du också veta vilka tider som skolskjutsen hämtar och lämnar.

Kontakta beställningscentralen vid alla förändringar exempelvis vid sjukdom eller ledighet. När barnet ska åka igen måste du åter kontakta beställningscentralen.

Om barnet missar en resa till skolan avbokas hemresan automatiskt den dagen. För att eleven ska kunna åka hem på eftermiddagen måste alltså resan bokas igen. Resan måste då bokas senast en timma innan avgång.