Du som förälder ska alltid vara med och möta upp skolbussen eller skoltaxin tillsammans med med ditt barn på avtalad tid och plats. Du har ansvaret för eleven på väg till och från skolskjutsen. Om ni missar skjutsen på morgonen ansvarar du som förälder att ditt barn kommer till skolan.

Skolpersonalens är med vid överlämnandet till och från skolbussen eller skoltaxin. Föraren har sekretess om de elever som skjutsas och särskild utbildning gällande bland annat bemötande, trafiksäkerhet och första hjälpen.