Om avståndskravet inte uppfylls men eleven har behov av skolskjuts på grund av särskilda skäl ska en ansökan skickas in.

Särskilda skäl kan exempelvis vara olämpliga trafikförhållanden eller om eleven har en funktionsnedsättning.

E-tjänst för ansökan om skolskjuts

Blankett för ansökan om skolskjuts