Du som elev behöver ha godkänt betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper för att få läsa kursen Modersmål 1.

En modersmålskurs erbjuds om minst fem behöriga elever i kommunen har anmält sig och om det finns en lämplig lärare.

Nationellt minoritetsspråk

Du som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i kurserna i modersmål, även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet. Du behöver ha goda kunskaper i språket.