Second Chance School ingår i det europeiska nätverket E2C-Europe. Det ger eleverna möjligheten att på olika sätt delta i internationella sammanhang, till exempel genom utlandspraktik. Varje år sker ett nätverksmöte dit skolan är inbjuden, "Youth Summit Meeting". Det är ett spännande, händelserikt möte med deltagare från Second Chance Schools i hela Europa.

Second Chance School