Kungsgårdsgymnasiet deltar i ett samarbetsprojekt med Norge, Italien, Spanien och Portugal som heter “Entrepreneurship and Employment in Europe”. Projektet handlar om entreprenörskap och jobb i Europa. Eleverna kommer få möjlighet att resa till partnerskolorna och utvecklas språkligt och kunskapsmässigt.

Kungsgårdsgymnasiet