Hagagymnasiet är delaktig i flera samarbets- och utbytesprojekt bland annat med en skola i Uganda. Projektet kallas för Atlas partnerskap och är en del av Hagagymnasiets Globala profil. Det är ett språkprojekt där Sverige, Frankrike och Tyskland deltar. Hagagymnasiet är även med i flera andra projekt och har mycket på gång:

  • Nordplusprojekt med Danmark och Island
  • Varit på planeringsbesök i Indien för att utarbeta ett samarbets- och utbytesprojekt
  • Haft ett utbytesprojekt med en skola i Japan
  • EU-projekt med resa till Strassbourg
  • Arbetar med att bli en EU-skola
  • Vänortssamarbete med Riga

Hagagymnasiet