Under 2018 fick Ebersteinska medel för att starta ett samarbete med en skola i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. I projektet kommer skolan att arbeta med att hitta nya, innovativa undervisningsmetoder, öka användandet av digitala verktyg hos lärare och elever och stärka fokuset på hållbarhet och globala perspektiv. Projektet fokuserar på Teknikprogrammet och syftar även till att bidra till ökad måluppfyllelsen i kärnämnena samt öka elevernas motivation, ansvarskännande och därigenom närvaro. Läs mer om projektet Atlas.

Ebersteinska gymnasiet