Elever på Hotell- och turismprogrammet får möjlighet till 2-4 veckors praktik i länderna Italien och Spanien. Den utlandsförlagda yrkespraktiken ger bland annat en fördjupad förståelse av turismbranschen i ett internationellt perspektiv och ökade språkkunskaper.

De Geergymnasiet har även beviljats medel för en planeringsresa till Sydafrika, där syftet är att planera för ett samarbete och utbyte.

Hotell och turismprogrammet, De Geergymnasiet