Elever på Bygg- och anläggningsprogrammet och VVS-programmet har möjlighet att göra yrkespraktik i Frankrike, Spanien och Tyskland. Även lärare på programmen har möjlighet till kompetensutveckling i dessa länder. Bråvallagymnasiet ingår även i ett strategiskt partnerskap för att tillsammans med Spanien, Tyskland och Belgien arbeta kring passiva hus. Projektet pågår till och med 2019 och både elever och lärare från flera program deltar i projektet.

Bråvallagymnasiet