Information om studenten 2021

Studentfirandet i Norrköpings kommun kommer att genomföras 10-11 juni. Det blir ett firande i ett alternativt format, anpassat efter beslut och rekommendationer från nationella myndigheter.

På grund det rådande läget med coronapandemin så är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt studentfirande. Vi vill ändå kunna ge dig som student ett fint avslut på dina gymnasiestudier anpassat efter den nya vardagen.

Nyhet 20 maj - Klockspel och flaggning för årets studenter

Nyhet 30 mars - Planering för alternativt studentfirande

Frågor och svar om studenten 2021

Vad innebär Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring studenten?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur årets studentfirande ska genomföras utifrån pandemiläget som råder. En rekommendation från en myndighet i Sverige är ingen lag. Myndigheter kan inte bestämma över lagar. Men det är det starkaste en myndighet kan säga. Det betyder att vi ska göra det som myndigheten säger. I Folkhälsomyndighetens rekommendationer står att utspringet får ordnas om:

 • Utspringet genomförs klassvis eller i mindre grupper för att undvika trängsel
 • Skolan informerar familjer och närstående att de endast får vara utomhus där man kan hålla tillräckligt avstånd till varandra
 • Antalet besökare begränsas så att man undviker trängsel

Folkhälsomyndighetens information - Småskaligt studentfirande

Hur ska studenten genomföras?

Studentfirandet i Norrköping kommer att spridas ut och genomföras under flera dagar i juni. Under studentdagen hålls en ceremoniell avslutning klassvis då eleverna får sina betyg.

Rektor för varje skola planerar för ett upplägg av studentdagen och gör en riskanalys utifrån verksamhetens förutsättningar.

Norrköpings kommun bevakar utvecklingen av smittspridningen och förhåller sig till nationella rekommendationer.

Under vilka dagar och tider är studenten??

Datumen för årets studentfirande är 10-11 juni. Mer information och tider för skolornas utspring finns på varje skolas hemsida.

Bråvallagymnasiet

De Geergymnasiet

Ebersteinska gymnasiet

Hagagymnasiet

Kungsgårdsgymnasiet

Norrköpings Lärlingsgymnasium

Vad gäller för utspringet i de kommunala skolorna?

Utspringet kommer genomföras under säkra former och med möjlighet att hålla avstånd. Alla rektorer gör en riskbedömning för att säkerställa att utspringet kan genomföras på ett säkert sätt. Det innebär att:

 • Utspringet genomförs klassvis. För vissa skolor genomförs utspringen under två dagar – torsdag den 10 juni och fredag den 11 juni.
 • Endast två anhöriga per elev får vara på plats utanför skolan vid utspringet. Anhöriga får bara vara utomhus. Utspringet anordnas inte för allmänheten.
 • Elever åker snarast efter utspringet med anhöriga eller på egen hand från skolans område så att skolan kan förbereda för nästa utspring.
 • Elever eller anhöriga som inte är fullt friska eller som har symptom på covid-19 ska stanna hemma för att inte riskera att smitta andra.
 • Tänk på att hålla avstånd till andra på plats.
Vilka tider gäller för skolornas utspring?
Vad gäller för mösspåtagningen?

Mösspåtagning genomförs klassvis och kommer ske den 4 juni.

Vad gäller för studentbalen?

Studentbalen kan inte genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är därför inställd.

Vad gäller för studentkortegen och fest på bussar?

Enligt Folkhälsomyndigheten och Transportstyrelsen ska studentflak med kortege inte förekomma. Därför är studentkortegen i Norrköping inställd. Om du har bokat ett flak är det viktigt att du avbokar det snarast.

Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan ska inte heller anordnas.

Transportstyrelsens information - Studentflak och karnevalståg

Att hyra till exempel en buss för en fest på bussen kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester. Antalet deltagare vid privata sammankomster kan max vara 8 personer. Det är den som hyr ut lokalen (exempelvis bussen) som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare. 

Folkhälsomyndighetens information om fest på bussar

Vad gäller för aktiviteter i studentveckan?

Varje skola och elevråd kommer se över möjligheter att genomföra digitala tävlingar och uppdrag för att stärka samhörigheten under studentavslutningen. Skolorna arbetar med att ta fram förslag på aktiviteter som fungerar att genomföra utifrån myndigheternas rekommendationer.

Vad är mitt ansvar som elev?

Alla har ett ansvar att förhindra att smittan sprids. Följ rekommendationer så bromsar vi smittspridningen.

 • Håll 2 meters avstånd till varandra, både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Om du är sjuk eller har milda symtom under studentdagen så ska du stanna hemma.
 • Undvik studentskivor och större fester. Hitta andra sätt att fira tillsammans.
Får vårdnadshavare eller anhöriga vara med och fira studenten?

Två anhöriga per elev får vara på plats utanför skolan vid utspringet. Anhöriga får bara vara utomhus.

Kommer utspringet att livesändas?

Merparten av klassernas utspring kommer att livesändas så att anhöriga som inte är med på plats ändå kan delta digitalt.

På följande skolor livesänds utspringen: De Geergymnasiet, Ebersteinska gymnasiet, Hagagymnasiet, Norrköpings Lärlingsgymnasium och Kungsgårdsgymnasiet.

Bråvallagymnasiets utspring kommer inte att livesändas. Här kommer klassernas utspring ske från olika utgångar på skolan och flera utspring kommer ske parallellt. Det är därför inte logistiskt genomförbart att livesända.

Sändningen av utspringen sparas inte, det betyder att det inte går att ta del av sändningen i efterhand. Länken till respektive sändning kommer att skickas ut till eleverna inför studentdagen.

Hur samverkar skolor i Norrköping?

Just nu pågår arbetet med att planera hur de olika delarna kring studenten ska genomföras. Det är viktigt för oss att elever, rektorer och medarbetare känner sig delaktiga. Under de kommande veckorna kommer vi ha en löpande dialog och samverkan kring den fortsatta planeringen av studentfirandet. Skolorna kommer samverka så att upplevelsen blir likvärdig oavsett vilken skola man går på.

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping