Gymnasieskola för nyanlända

Ungdomar i åldern 16-20 år som vill börja gymnasieskolan har rätt att gå på Språkintroduktion. Du som är asylsökande måste ha börjat utbildningen innan du fyller 18 år. Kontakta utbildningskontorets Mottagningsgrupp via växeln.

Telefon:
011-15 00 00 (växel)
E-post:
utbildningskontoret@norrkoping.se

Studiehandledning och modersmålsundervisning

Nyanlända elever kan få innehållet i undervisningen förklarat på sitt modersmål. Det kallas för studiehandledning. Det är rektorn på din skola som beslutar om du har rätt till studiehandledning på ditt modersmål. Du har också möjlighet att läsa ditt modersmål när du studerar på gymnasieskolan.

Kontakt